Czy można zmienić zamki w wynajmowanym mieszkaniu?

Czy można zmienić zamki w wynajmowanym mieszkaniu?Osoby korzystające z wynajmowanych mieszkań często zastanawiają się, czy dla poprawy bezpieczeństwa swojego, swoich bliskich i swojego mienia mogą zmienić zamki w drzwiach. Czy zmiana taka wymaga uprzedniej zgody właściciela nieruchomości? Czy naszym obowiązkiem w takiej sytuacji jest przekazanie właścicielowi nowych kluczy do lokalu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w trakcie najmu lokal wynajęty staje się mieszkaniem najemny i podlega ochronie prawnej. Dotyczy to także nieuzgodnionego wejścia właściciela. Właściciel ma prawo wstępu do lokalu tylko w sytuacjach określonych w art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, co w praktyce ogranicza się do obecności najemcy i uzgodnienia z nim terminu wizyty. Właściciel nieruchomości nie może wejść do wynajmowanego mieszkania pod nieobecność najemcy i bez jego zgody. Takie wypadki podlegają odpowiedzialności karnej. Co to oznacza dla najemcy? Czy wiąże się z możliwością wymiany zamków w wynajmowanym mieszkaniu?

Wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu

Fakt, że mieszkanie było wcześniej wynajmowane przez osobę lub osoby aktualnemu najemcy nieznane może powodować dyskomfort i rodzić pewne obawy. Nie mamy bowiem pewności, czy ktoś nie dorobił i nie zachował kompletu kluczy do mieszkania. Aby uniknąć ryzyka związanego z taką możliwością, najemca może zmienić zamki w wynajmowanym mieszkaniu na własne i nie musi udostępniać kluczy właścicielowi. Działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób aktualnie zamieszkujących dany lokal i ochronę ich mienia.

Co z nowymi zamkami po wygaśnięciu umowy najmu?

Wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy najmu wiąże się z wyłączeniem lokalu spod ochrony prawnej. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu najmu najemca ma obowiązek przywrócić stan poprzedni, co wiąże się z koniecznością montażu poprzednich zamków. Co ważne, jeśli wymiana zamków wiąże się z uszkodzeniem drzwi wejściowych (np. koniecznością wiercenia dodatkowych otworów lub obniżeniem ich estetyki) najemca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ich naprawy lub wymiany. Dlatego przy wymianie zamków w drzwiach warto ograniczyć się do wymiany tylko wkładek lub ewentualnie montażu zamków z identycznym rozkładem nawierceń.

Czy od powyższych zasad obowiązują wyjątki?

Omówione powyżej kwestie wynikają z obowiązującego prawa. Co do zasady, mogą one podlegać regulacjom wynikających z umowy między właścicielem lokalu a najemcą. W przypadku najmu długoterminowego właściciele nieruchomości zazwyczaj nie widzą przeciwskazań w kwestii wymiany zamków, a wasza umowa może zakładać pozostawienie nowych zamków w drzwiach także po zakończeniu najmu. Dlatego zanim zdecydujemy się na nowe zamki w wynajmowanym mieszkaniu, warto omówić tę kwestię z właścicielem i ustalić warunki korzystne dla obu stron.